Fysiotherapie Richard van PuttenHuisreglement

 1. Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
 2. Het is verboden te roken in het gebouw.
 3. Fysiotherapie praktijk R.C van Putten is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers. Waardevolle spullen kunnen opgeborgen worden in de daarvoor bestemde kluisjes.
 4. U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
 5. U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
 6. Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Wij zijn genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen. Deze nota kan niet worden ingediend bij uw verzekeraar.
 7. Schakel uw mobiele telefoon uit voor het betreden van de behandelruimte.
 8. Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.
 9. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 10. Wanneer u reeds een afspraak heeft neem plaats in de wachtruimte. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 11. Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u dan s.v.p. bij de receptie of klop op de deur van de behandelkamer of oefenruimte.
 12. Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.
 13. De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 14. In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.
 15. Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met een beperkt aantal zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw zorgverzekeraar. Heeft u geen aanvullende zorgverzekering bij de Zorgverzekeraars waar wij bij zijn aangesloten, dan is de behandeling voor eigen rekening.
 16. Alle fysiotherapeuten die werken in de praktijk Fysiotherapie  van R.C van Putten  zijn geregistreerd in het Bigregister en in het Centraal Kwaliteitsregister. Dit geldt ook voor alle verbijzonderingen.
 17. De praktijk is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtkamer.
 18. De praktijk houdt zich aan de privacyregeling zoals vastgelegd in de modelregeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumentenfederatie en het KNGF.
 19. De praktijk hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 20. De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO).
 21. U heeft recht op inzage in uw dossier en het ontvangen van een afschrift van gegevens daarover.
 22. U heeft de betalingsvoorwaarden ontvangen en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer.

Huisreglement voor het gebruik van de oefenzaal

 1. De oefenruimte alleen met schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen, betreden.
 2. Geen schoenen met zwarte zolen.
 3. Neem een handdoek mee.
 4. Laat geen waardevolle spullen achter in de ruimte.